Innhold

  1. Motoriseringa av fiskeflåten ved Karl Egil Johansen
  2. Vilje av stål. Portrett av Gustav Blaalid. Grunder og verksmeister.
  3. Stadyard ved Agnar Lyng
  4. Utvikling av et industri- og teknologisamfunn. Ved Gunnar Carlson.
  5. Båtbygg AS. Ei historisk oversikt ved Kjell Inge Sjåstad.
  6. Johansen Mek Verkstad. Ei historisk oversikt ved Karl Egil Johansen
  7. Historier og musikalske innslag ved Terje Våge