Søndagsbingo på Parken Kulturhus, Raudeberg

Vi minner om bingo på parken søndag kveld kl 1900 I henhold til bingoforskriften §3 er det 18 års aldersgrense. VEL MØTT

Ny nettside

Den nye nettsida til Parken Kulturhus er levert av Dreyer Kvalheim.

Parken Kulturhus

Kulturhuset for store og små

 

Sentralt i den vesle industribygda Raudeberg finn du et topp moderne kulturhus med alle fasilitetar for små og store arrangement. Kulturhuset husar vanligvis alle arrangement, til dømes oktoberfest, LAN-party, møter og konferanser av varierande omfang.