Avlysninger av arrangement på Parken kulturhus

Regjerningen har innført strenge restriksjoner på bl.a. arrangement. Dette får også konsekvenser for Parken kulturhus. Vi må derfor avlyse alle arrangementer i regi av Parken kulturhus fram til det blir lettelser i restriksjonene. Dette betyr at det ikke blir...

Ny nettside

Den nye nettsida til Parken Kulturhus er levert av Dreyer Kvalheim.

Parken Kulturhus

Kulturhuset for store og små

 

Sentralt i den vesle industribygda Raudeberg finn du et topp moderne kulturhus med alle fasilitetar for små og store arrangement. Kulturhuset husar vanligvis alle arrangement, til dømes oktoberfest, LAN-party, møter og konferanser av varierande omfang.